Zagrożenie w jakości wody do spożycia – komunikaty Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia w niektórych lokalizacjach zostały opublikowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Szereg komunikatów zaadresowanych do mieszkańców kilku miejscowości zostało wydanych, zwracając uwagę na problem z jakością wody dostarczanej z lokalnych wodociągów.

Analizy przeprowadzone na próbkach wody pobranych z wodociągu dostarczającego wodę dla Szkoły Podstawowej w Łopusznej, publicznego wodociągu w Dursztynie oraz z wodociągu publicznego Jabłonka Danielki ujawniły przekroczenie dopuszczalnej mętności. Ostrzeżenie kierowane jest do społeczności tych miejscowości, iż woda przeznaczona do konsumpcji – czyli picia, przygotowywania jedzenia, mycia owoców i warzyw, produkcji żywności, mycia naczyń czy powierzchni stykających się z jedzeniem, a także do kąpieli niemowląt – powinna być stosowana tylko po uprzednim przegotowaniu.

Woda, mimo wykrytych nieprawidłowości, może być nadal używana bez ograniczeń do różnych celów socjalnych, higienicznych oraz domowych, w tym do urządzeń sanitarnych, takich jak toalety.

Obowiązkiem administratora wodociągu jest podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, które mają za zadanie poprawić jakość wody do standardów określonych przez przepisy.