Apel Stowarzyszenia Gmin Górskich o jazdę na "zimówkach"

W Polsce nie mamy do czynienia z prawem wymuszającym sezonową zmianę opon w naszych pojazdach. Wynika to z pełnej swobody decyzji w tej kwestii. Niemniej, Stowarzyszenie Gmin Górskich wraz ze swoimi społecznościami wyraża swoje głębokie pragnienie wprowadzenia obowiązkowego korzystania z opon zimowych podczas zimowej jazdy po terenach górskich.

Media z Podhala wyrażają postulaty dotyczący wprowadzenia wymogu stosowania opon zimowych na obszarach górskich. Jest to propozycja, na którą czekają mieszkańcy Podhala.

Motywują swoją propozycję następująco: Pojazdy, które podczas zimowych miesięcy napotykają problemy z podjeżdżaniem na strome wzgórza i przez to przyczyniają się do tworzenia korków ulicznych w Zakopanem oraz okolicznych miejscowościach, są najczęściej wyposażone w letnie opony. Rejestracje tych samochodów często wskazują, że kierowcy przybyli do nas z części Polski, gdzie zima jest zjawiskiem rzadko spotykanym. Z tego powodu, Stowarzyszenie Gmin Górskich wyraża swoje stanowcze pragnienie wprowadzenia obowiązku korzystania z opon zimowych na tych terenach.