Modernizacja infrastruktury w Białce Tatrzańskiej: Prace nad systemem kanalizacyjnym w pełni

Białka Tatrzańska, malownicza miejscowość na Podhalu, jest obecnie areną intensywnych prac budowlanych związanych z wdrażaniem sieci kanalizacji. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się od budowy oczyszczalni ścieków, która jest obecnie już w trakcie realizacji. Zaprojektowana sieć kanalizacyjna ma stanowić następny krok w tym procesie.

Białka Tatrzańska, będąca popularnym miejscem wyjazdów turystycznych i narciarskich, przez długi czas borykała się z brakiem odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej. Miejscowość ta, nazywana często „narciarskim eldorado” z uwagi na obfitość stoków narciarskich, od lat prężnie się rozwija, a zimą jest wręcz oblężona przez turystów. Nowe pensjonaty, hotele i apartamenty powstają tu jak grzyby po deszczu. Niestety, żaden z nich nie posiadał dotychczas dostępu do sieci kanalizacyjnej, co prowadziło do licznych problemów związanych z gromadzeniem i usuwaniem odpadów. Wszystkie obiekty korzystały ze szamb, które były często nieszczelne lub zbyt rzadko opróżniane, co skutkowało przedostawaniem się ścieków do rzeki Białki.

Problem ten ma na celu rozwiązać nowo budowana sieć kanalizacyjna, której budowę planowano od długiego czasu. W 2014 roku Gmina Bukowina Tatrzańska uzyskała dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych na realizację projektu budowy oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej. Środki te musiały jednak zostać zwrócone, ponieważ część mieszkańców Białki Tatrzańskiej sprzeciwiła się budowie sieci kanalizacyjnej na swoich terenach. Paradoksalnie, okazało się, że znacznie łatwiej jest tu zbudować kolejny stok narciarski niż poradzić sobie z problemem odprowadzania ścieków.