Ojciec Jerzy Jacek Twaróg świętuje 30 lat kapłaństwa w swojej rodzinnej parafii

Uroczystość obchodzenia 30-lecia święceń kapłańskich ojca Jacka Twaroga miała miejsce w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Jacek jest długoterminowym rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie i to właśnie tutaj, z wielkim uroczystym nabożeństwem, świętowano jego wieloletnią służbę.

Eucharystię zawierającą w sobie koncelebrację sprawował biskup pomocniczy Robert Chrząszcz. Ale to nie jedyna osoba duchowna, która wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu. W obchodach uczestniczyli również inni członkowie duchowieństwa, w tym przedstawiciele Zakonu Braci Mniejszych, zwanych również franciszkanami, a także księża z parafii nowotarskich.

Ojciec Jerzy Jacek Twaróg pochodzi z miasta Nowy Targ i jest Bernardynem oraz misjonarzem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Od prawie 30 lat angażuje się w duszpasterstwo polskie na terenie Argentyny. Swoją posługę pełnił między innymi jako przełożony Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Martin Coronado, który jest jednym z obszarów Buenos Aires, w latach 1998 – 2008. Przez wiele lat służył również jako rektor Polskiej Misji.

Obecnie jego służba koncentruje się na pełnieniu funkcji wikarego klasztoru. Ponadto jest on kapelanem lokalnego cmentarza i szpitala.