Dekonstrukcja i renowacja 'Zakopianki’ – ambitne plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Projekt renowacji drogi między Szaflarami a Zakopanem, często określanej jako 'Zakopianka’, został właśnie zaprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Plan zakłada rozbudowę skrzyżowań, dodanie nowych pasów skrętu oraz instalację wysepek, które mają oddzielać pasy ruchu. W planach jest również rozbudowa jednego z rond na wjeździe do samego Zakopanego.

Modernizacja tego konkretnego odcinka stanowi kolejny krok w długofalowym procesie poprawy płynności ruchu na drodze krajowej nr 47. Ta inicjatywa ma szczególne znaczenie, ponieważ budowa nowej zakopianki, prowadzącej do Nowego Targu, ma zostać zakończona w połowie 2024 roku. W związku z tym uruchomienie prac, które mają na celu podniesienie przepustowości DK47 pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, staje się absolutnie niezbędne.

Jednakże, Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA wyjaśnił, że planowana przebudowa drogi nie będzie polegała na dodawaniu kolejnych pasów ruchu do istniejącej już trasy. – Modernizacja odbywa się na obecnym śladzie nowej drogi – powiedział Michna. – Naszym celem jest dobudowanie dodatkowych pasów ruchu tam, gdzie będzie to możliwe. Planujemy również rozbudować skrzyżowania i wybudować chodniki.