Policja w Polsce przeprowadza działania kontrolno-prewencyjne "Prędkość" mające na celu egzekwowanie przepisów dotyczących prędkości pojazdów

Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym Policja na terenie całego kraju prowadzi szczególne działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Prędkość”, mające za zadanie zmusić kierowców do przestrzegania regulacji dotyczących prędkości pojazdów. Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez skrupulatne egzekwowanie przestrzegania limitów prędkości przez osoby kierujące pojazdami.

W swojej roli jako stróżów prawa, policjanci apelują do wszystkich kierowców o uważność i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zachęcają do obniżenia prędkości w miejscach, gdzie zasady ruchu drogowego lub po prostu zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.

Należy pamiętać, że nieprzystosowanie prędkości do panujących warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną poważnych wypadków samochodowych, które kończą się tragicznie. Te niebezpieczne sytuacje są często spowodowane przez kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.

W trakcie działań „Prędkość”, funkcjonariusze policyjni będą prowadzić pomiary prędkości w sposób zarówno statyczny, jak i dynamiczny. Przy tym będą szczególnie zwracać uwagę na miejsca, gdzie do wypadków dochodzi najczęściej, a nadmierna prędkość jest ich główną przyczyną.

Podczas tych działań aktywne będą również specjalne policyjne grupy SPEED. Ich podstawowym zadaniem jest walka z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, a w szczególności z przekraczaniem dozwolonej prędkości.