Sprowadzenie zwłok z zagranicy – jakie są formalności? Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok?

Śmierć bliskiego jest zawsze nagła i niespodziewana, bo zawsze oddalamy od siebie myśl o śmierci bliskich osób. Kiedy ma to miejsce za granicą, to powstaje dodatkowy problem związany z koniecznością sprowadzenia zwłok, gdy chce się pochówek zapewnić na terenie Polski. Trzeba wiedzieć, że konieczne jest pozwolenie starosty właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku w Polsce, a także zaświadczenie konsula RP z kraju, w którym bliski zmarł. Co należy wiedzieć na ten temat?

Twój bliski zmarł za granicą? Zleć wszystkie formalności związane ze sprowadzeniem zwłok profesjonalnej firmie

Z wnioskiem o pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy może wystąpić dowolna osoba upoważniona. W związku z tym może być to także firma pogrzebowa, która składa wniosek w imieniu rodziny czy osoby bliskiej zmarłego. Bezpośrednio wniosek mogą złożyć zarówno krewni w linii prostej – zstępni i wstępni, jak i w linii bocznej, spowinowaceni, a także osoba, która dobrowolnie zobowiąże się do pochowania zwłok. Swoje formalności należy rozpocząć od uzyskania dokumentów, czyli dokumentu stwierdzenia zgonu czy też aktu zgonu. Takie dokumenty sporządzone w obcym języku, w kraju, w którym zmarł bliski, muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Wtedy mogą być dołączone do wniosku składanego w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca pochówku. Akt zgonu jest tutaj konieczny, więc jeśli za granicą został wydany tylko dokument stwierdzający zgon, to USC, na podstawie jego tłumaczenia może wydać akt zgonu. Gdy w dokumencie stwierdzającym zgon nie ma przyczyny śmierci, to konieczne jest jeszcze uzyskanie dokumentu urzędowego, z którego wynika, że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna i także jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Bez takiego dokumentu bądź stwierdzenia innej przyczyny śmierci niż choroba zakaźna w akcie zgonu, zwłoki, szczątki lub prochy nie mogą być sprowadzone szybciej niż po dwóch latach od stwierdzenia zgonu. W normalnych warunkach, gdy wszystkie dokumenty wskazują na to, że przyczyną nie była choroba zakaźna, decyzja, czyli pozwolenie wydawane jest w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Gdy formalności załatwia przedstawiciel firmy pogrzebowej, do wniosku dołącza także pełnomocnictwo. Jeżeli jesteście w trudnej sytuacji, bo bliska Wam osoba zmarła za granicą, to skorzystajcie z pomocy profesjonalistów i sprawdźcie ofertę na stronie: https://www.funeral.com.pl. Przypominamy jeszcze, że po uzyskaniu pozwolenia, trafia ono do konsula RP w kraju, gdzie bliska osoba zmarła, listem poleconym i wydaje on zaświadczenie, które pozwala sprowadzić zwłoki z zagranicy.

Jak pracuje firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok?

Firma świadcząca usługi międzynarodowego transportu zwłok korzysta z pojazdów zarejestrowanych jako pojazdy specjalne służące do przewożenia zwłok. Według zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia musza być odpowiednio oznakowane, by wiadomo było jaki to transport, ponadto trumna wewnątrz musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem się, podobnie jak urna. Z kolei kabina kierowcy jest oddzielona od miejsca, gdzie włożona jest trumna z ciałem. Znajduje się tam podłoga łatwa w czyszczeniu i odporna na działanie środków dezynfekujących, a także wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych – antybakteryjnych, wirusobójczych i grzybobójczych. Pojazd jest dezynfekowany po każdym transporcie zwłok. Należy wiedzieć, że ciało zmarłego przewożone jest w specjalnej trumnie z metalowym wkładem, zgodnie z wymogami, a w przypadku transportu lotniczego w metalowej trumnie zamykanej na kluczyk albo w urnie dodatkowo zabezpieczonej pojemnikiem odpornym na stłuczenie. W drugim przypadku przewóz może odbywać się w bagażu podręcznym po spełnieniu innych formalności. Jeżeli transport zwłok z zagranicy odbywa się w ramach wykupionego ubezpieczenia, to kontaktem z ubezpieczycielem także zajmie się pracownik firmy pogrzebowej.