Zastosowanie technologii telemetrycznej dla bezpieczeństwa Tatrzańskich niedźwiedzi

Informacje przekazane przez Tatrzański Park Narodowy sugerują, że zdecydowano się zaopatrzyć cztery niedźwiedzie, które z niepokojąco dużym zuchwalstwem zbliżają się do obszarów zamieszkałych, w obroże telemetryczne. Dwie z nich zostaną dodatkowo wyekwipowane w kamery. Celem tych działań jest gromadzenie danych, które umożliwią badaczom lepsze zrozumienie i ochronę tych majestatycznych zwierząt.

Do istnienia, niedźwiedź wymaga dużej powierzchni terenu. Dorosłe osobniki zajmują obszar od 30 do 200 km kwadratowych, ale na tym nie koniec – te stworzenia są znane ze swoich długodystansowych wędrówek. Niestety, rosnąca urbanizacja skutkuje redukcją naturalnego środowiska niedźwiedzi. Poszukując pożywienia lub kierując się instynktem migracji, mogą one coraz częściej docierać do obszarów zabudowanych. To prowadzi do sytuacji, w których niedźwiedzie wtargnąć do ogrodów, pasiek czy nawet atakować hodowlane zwierzęta – często spowodowane jest to nieświadomością ludzi. Działania Parku Narodowego mają na celu zapobieganie takim incydentom. Dzięki kamerom, możliwe będzie lepsze obserwowanie reakcji niedźwiedzi na próby odstraszania i skuteczniejsze przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom – wyjaśnia Tatrzański Park Narodowy.