Architekci protestują przeciwko nieprawidłowościom w Starostwie Powiatowym w Zakopanem

Debiutując na publicznej scenie, grupa architektów zorganizowała spotkanie prasowe przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Celem tego zgromadzenia było ujawnienie i dyskusja na temat problemów, które napotykają w swojej praktyce zawodowej. Wskazali na przypadki, kiedy proces uzyskania pozwolenia na budowę jest niezwykle długotrwały, trwając nawet do 700 dni.

Od ponad roku architekci doświadczają poważnych trudności związanych z procesem zdobycia pozwolenia na budowę. Sytuacja ta osiągnęła punkt, który można by określić mianem patologii. Charakterystyczne dla postępowania prowadzonego przez Starostę Tatrzańskiego są przewlekłość i stronniczość. W ekstremalnych przypadkach czas trwania postępowania przekracza rok. Równocześnie decyzje dotyczące podobnych spraw są podejmowane w sposób wysoce niekonsekwentny, co podważa wiarygodność zarówno architektów, jak i organu wydającego te decyzje. To z kolei stoi w wyraźnej sprzeczności z podstawowymi przepisami prawa.

Indywidualne apele architektów oraz osobiste spotkania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Obecna sytuacja jest nie tylko trudna dla architektów, którzy często pełnią rolę pełnomocników stron, ale także uderza bezpośrednio w obywateli starających się realizować swoje podstawowe prawa – takie zarzuty znalazły się w specjalnej petycji przygotowanej przez architektów i przekazanej do starostwa.