Główne arterie Zakopanego poddawane renowacji dzięki pomyślnym warunkom atmosferycznym

Miłościwie nam panujące warunki pogodowe umożliwiają przeprowadzenie prac na rzecz poprawy stanu nawierzchni ulic w Zakopanem. W szczególności, te działania obejmują ulice takie jak Kościeliska, Orkana, Grunwaldzka i Stolarczyka – informują lokalni urzędnicy z Zakopanego.

W ramach wymienionych działań, już zaobserwowano aktywność polegającą na usunięciu części asfaltu, co jest niezbędnym etapem przed przystąpieniem do naprawy powstałych ubytków. Wskazane miejsca są teraz przygotowywane do dalszych prac renowacyjnych.

Jednocześnie, zaleca się ostrożność na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie możliwe jest występowanie otwartych dziur w jezdni. Niebezpieczeństwo potęgują wystające z nich druty, co może stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego.