Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nowym Targu: Więcej miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Na skutek porozumienia między Województwem Małopolskim a Od_Nowa Non Profit sp. z o.o., Nowy Targ został wzbogacony o dodatkowe miejsca pracy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Po oficjalnym otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej mieszczącego się przy ulicy Ludźmierskiej, realne stało się zatrudnienie tych osób.

Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostką zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym, stworzoną z myślą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotyczy to osób, które zostały zdiagnozowane jako osoby dotknięte autyzmem, upośledzeniem umysłowym czy chorobą psychiczną.

Swoją działalność nowotarski Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczął w marcu. Status zakładu aktywności zawodowej został przydzielony przez Wojewodę Małopolskiego. 35 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie mogło znaleźć tu pracę.

Otwarcie jednostki miało charakter uroczysty, a wśród gości obecni byli reprezentanci miasta, powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego oraz sejmiku wojewódzkiego.

Na rozwijanie działalności zakładu w Nowym Targu, Województwo Małopolskie przekazało prawie 1,3 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, niemal 120 tys. zł zostało przekazane ze środków budżetu województwa.

Zgodnie z zapewnieniami Urzędu Wojewódzkiego, osoby niepełnosprawne zatrudnione w pierwszym zakładzie aktywności zawodowej na terenie powiatu nowotarskiego nie tylko otrzymały możliwość pracy, ale również skorzystają z programu rehabilitacji zawodowej i społecznej dostosowanego do ich potrzeb. To otwiera przed nimi drogę do samodzielnego i aktywnego życia zarówno zawodowego jak i społecznego.

Zakład będzie oferował usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz artystyczne.