Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają kilka nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

Wiesław Leśniakiewicz, pełniący funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, zaaprobował właśnie listę jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), które w bieżącym roku będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania przeznaczonego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Informacje na ten temat opublikowano na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie znalazły się również jednostki pochodzące z rejonu Podhala.

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dodatkowe fundusze, które umożliwią im zakup aż 292 nowych pojazdów. Będą to pojazdy o różnej specyfikacji – ciężkie, średnie i lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, które trafią do jednostek OSP w liczbie odpowiednio: 55, 140 i 83 sztuki. Ponadto strażacy otrzymają do swojej dyspozycji 14 pojazdów innego typu.

Jednostki OSP zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego mogą liczyć na dostawę łącznie 31 pojazdów. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze zostaną przekazane między innymi do Białego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Lipnicy Wielkiej, Pieniążkowic i Sierockiego.