Spotkanie bukowiańskich policjantów z seniorami w ramach kampanii bezpieczeństwa

Oficerowie z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej mieli okazję do wymiany poglądów z miejscowymi seniorami podczas spotkania w ramach szerszej inicjatywy, które odbyło się w „Domu Ludowym”. Celem tego spotkania było omówienie szerokiego spektrum zagrożeń wynikających z przestępstw, takich jak oszustwa metodą „na wnuczka”, fałszywe stany awaryjne czy wykorzystanie kodów BLIK. Ten event jest tylko jednym z licznych działań, które policja Tatrzańska podejmuje na rzecz bezpieczeństwa osób starszych.

29 października była datą spotkania, które odbyło się w Bukowiańskim Domu Kultury, znanej lokalnej instytucji „Dom Ludowy”. Organizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich. Spotkanie miało na celu nie tylko zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych oszustwach, ale także pokazanie, jak mogą się chronić przed nimi. Oficerowie szczegółowo opisali konkretne przypadki oszustw, które miały miejsce w regionie, a także udzielili porad dotyczących poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i domach seniorów.

Cennym punktem programu spotkania była również dyskusja na temat bezpieczeństwa drogowego, szczególnie ważnego w okresie jesieni. Przypomniano o znaczeniu elementów odblaskowych dla pieszych, a także rozdano seniorom elementy ufundowane przez firmę AUTOREMO. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, szczególnie wśród starszej części społeczności.