Rozpoczynamy prace przy budowie chodnika w Bukowinie Tatrzańskiej

W nadchodzący poniedziałek da się zauważyć początek prac konstrukcyjnych związanych z tworzeniem 900-metrowego chodnika na terenie Bukowiny Tatrzańskiej. Prace te będą przeprowadzane po prawej stronie DK49, kierując się w stronę miejscowości Jurgów. Najbliższa jesień będzie czasem intensywnych prac ziemnych, podczas których powstaną kanały technologiczne oraz kanalizacja deszczowa. Dodatkowo, podjęte zostaną działania mające na celu przygotowanie terenu pod przyszłe wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika.

Planowane jest, że prace te będą przeprowadzane aż do grudnia, o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą. W tym okresie jezdnia zostanie zwężona, jednakże zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby utrzymać ruch pojazdów w obu kierunkach. Mogą występować sytuacje, kiedy ruch będzie musiał być wahadłowy i sterowany ręcznie, ale oczywiście takie okoliczności będą miały miejsce tylko sporadycznie.

Zimowa przerwa nie oznacza końca prac. Po jej zakończeniu kontynuujemy budowę, dokonując podbudowy i nałożenia nawierzchni chodnika.

Całkowity koszt przewidzianych prac wynosi 1,8 miliona złotych.